Свободна работна позиция

Свободна позиция "Вътрешен одитор"

Свободна позиция "Вътрешен одитор", изискване- висше образование и сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор".

Телефон за контакт: 0884 830441, отдел"Човешки ресурси"Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: