Извънгаранционно обслужване на помпи

Пазарни консултации: „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

Покана – Публикувано на 11.11.2019г.

Техническа спецификация – Публикувано на 11.11.2019г.

Образец ценово предложение – Публикувано на 11.11.2019г.

Индикативни ценови предложения – Публикувано на 27.11.2019г.В помощ на нашите клиенти: