Проектиране, авторски надзор и строителство

Пазарни консултации: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект Изграждане на ВиК структура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца“ водопроводна и канализационна мрежа, 4 обособена позиц

Покана – Публикувано на 11.09.2019г.

Техническа спецификация Враца – ОП № 1  – Публикувано на 11.09.2019г.

Техническа спецификация Мездра – OП № 2 – Публикувано на 11.09.2019г.

Техническа спецификация Козлодуй – ОП № 3 -Публикувано на 11.09.2019г.

Техническа спецификация Б. Слатина – ОП № 4 – Публикувано на 11.09.2019г.

Образец на ценово предложение – Публикувано на 11.09.2019г.

Индикативни ценови предложенияВ помощ на нашите клиенти: