Изпълнение на мерки за информация и комуникация

Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Покана – Публикувана на 22.08.2019г.

Tехническа спецификация – Публикувана на 22.08.2019г.

Образец на ценово предложение – Публикувана на 22.08.2019г.

Оферти – Публикувано на 03.10.2019г.В помощ на нашите клиенти: