гр. Бяла Слатина

график за отчитане

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

 

ГР. БЯЛА СЛАТИНА

 

O1

ЛЮБОМИР, ДУНАВ, АСПАРУХ, И. ВАЗОВ, З. СТОЯНОВ, П. ХИТОВ,

Г. БЕНКОВСКИ, Б. ТОНКА, В. ЛЕВСКИ, Р. КНАГИНЯ, И. СЪЙНОВ, КАЛОЯН, СТ. КАРАДЖА, ДОНДУКОВ, ЗЛАТИЯ

 

O2

Т. КАБЛЕШКОВ, РОДОПИ, СРЕБРЕНЯ, СКЪТ, Х. КРУМ,

СЛАДНИЦА, К. ОХРИДСКИ, Х. ДИМИТЪР ЦАР СИМЕОН

O3

ЦАР АСЕН, ДОНДУКОВ, Т. КАБЛЕШКОВ, ВОДОТЕЧНА,

РАКОВСКА, Г. ПЕТКОВ, К. ЧЕРКЕЗА, ТЪРНАВСКА, Л. КАРАВЕЛОВ

O6

Г. РАКОВСКИ, П. ВОЛОВ, ОДРИН, АКАЦИЯ, БЛ. КАЛОЯН 1, 2, 3,

СЛАДНИЦА, Х. КРУМ

O7

Д. БЛАГОЕВ, Б. КИРО, ТИМОК, ИСКЪР, МАРИЦА, АРДА, ТУНДЖА,

А. КОНСТАНТИНОВ, ПИРИН, СРЕДЕЦ, КИТКА, ВОДОТЕЧНА, ГИМНАЗИАЛНА

O8

А. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗДРАВЕЦ ,РИЛА, СТРУГА, РОСИЦА, Я. САКЪЗОВ,

БУЛАИР, ЛЮБОМИР

O9

СЕРДИКА, СОЛУНСКА, ГРАДИНКА, БЛ. ПОДЕМ, ХР. БОТЕВ, ЛОМСКА,

СТ. ПЛАНИНА, КОМ, Н. ХРЕЛКОВ, МИЗИЯ, ТРЪНСКА, СТРУМА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. АЛТИМИР

O1

КОМ, С. ПЛАНИНА, ВИХРЕН, ЦАР АСЕН, ЛОЗЕНЕЦ, П. КАНЧЕВ

 

 

O2

К. И МЕТОДИЙ, С. БРЕНИШКИ, Д. ЗАХАРИЕВ, В. КОМАРСКИ, ОКОЛЧИЦА, ВОДОТЕЧНА, ИЗВОР, Х. ДИМИТЪР, ДРАВА,

Г. С. РАКОВСКИ, ХАН АСПАРУХ

O3

ДУНАВ, П. ХИЛЕВ(НДАРСКИ, Х. БОТЕВ, ВЕСЛЕЦ, ВОДОТЕЧНА, СПОРТНА П. СИМЕОНОВСКИ, СТРАХИЛ ВОЙВОДА, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ

O6

РИЛА, Г. ДИМИТРОВ, РУСАЛКА, ВИТОША, АЛЕН МАК, 6-ТИ ОКТОМВРИ,

ТИНТЯВА, МУСАЛА

O7

БАБА ТОНКА, Д. ЗАХАРИЕВ, И. ГОРАНЧОВСКИ, С. БРЕНИШКИ,

М. ГОРАНЧОВСКИ, П. КАНЧЕВ

O8

СПОРТНА, П. ТАШЕВ, СТРАНДЖА, ВОДОТЕЧНА, Д. ЗАХАРИЕВ, Г. ДИМИТРОВ

O9

М. ДРАГИЕВСКИ, ОКОЛЧИЦА, А. КЪНЧЕВ, БОЖУР, М. СТЕФАНОВ, ДЪБ,

П. ХИЛЕНДАРСКИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. БУКОВЕЦ

O1

Г. ДИМИТРОВ, Н. ИВАНОВ, Г. ДАМЯНОВ, И. НИВЯНИН, Н. МИКОВ,

АЛЕН МАК, В. ЛЕВСКИ, ЦАР СИМЕОН, Х. БОТЕВ

 

 

O3

И. НИВЯНИН, Х. СМИРНЕНСКИ, ЦАР СИМЕОН, ПЛАШИВЕЦ , ЗДРАВЕЦ, М. ПАЛАУЗОВ, Г. ДИМИТРОВ, К. И МЕТОДИЙ, БУЗЛОДЖА, В. АПРИЛОВ,

Й. ДАНОВ, ОТЕЧЕСТВЕН ЗОВ

O7

К. И МЕТОДИЙ, И. ВАЗОВ, Р. ДАСКАЛОВ, ТОЛБУХИН, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЦАР

АСЕН, И. ВОЙВОДА, ДУНАВ, П. ЛАЛОВ

O9

ПАРТИЗАНСКА, В. ВОДЕНИЧАРСКИ, Д. ДЕЧЕВ, Г. ГЕНОВ, Г. АНГЕЛОВ,

ТОЛБУХИН, Р. ДАСКАЛОВ, С. КРАЧУНОВ, Х. СМИРНЕНСКИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. Б. ГЕРАН

O1

УРОЖАЙ, Г. БЕНКОВСКИ, В. ЛЕВСКИ

 

O3

Д. БЛАГОЕВ, Г. ДИМИТРОВ, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, Х. СМИРНЕНСКИ

O6

ХР. БОТЕВ, В. КОЛАРОВ, 9-ТИ СЕПТЕМВРИ, Д. БЛАГОЕВ

O7

Г. ДИМИТОРВ, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ДУНАВ, ПОБЕДА, ХР. СМИРНЕСКИ

O8

ЛЮЛЯК, ШИПКА, ГОТВАЛД, МИЧУРИН, Г. БЕНКОВСКИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. БЪРКАЧЕВО

O1

АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, КАЛОЯН, Л. КАРАВЕЛОВ, СТРАНДЖА, Х. АСПАРУХ,

РОЗА, ЗДРАВЕЦ

 

O2

Х. БОТЕВ, Г. РАКОВСКИ, 9-ТИ СЕПТЕМВРИ, Г. ДИМИТОРВ, А. СТАМБОЛИЙСКИ, Ю.

ГАГАРИН

O3

К. И МЕТОДИЙ, Х. БОТЕВ, 9-ТИ СЕПТЕМВРИ, СКЪТ, В. ЛЕВСКИ, ШИПКА,

В. КОЛАРОВ

O7

Р. ДАСКАЛОВ, Г. ДИМИТРОВ, Д. БЛАГОЕВ, Х. СМИРНЕНСКИ, Г. БЕНКОВСКИ,

Х. БОТЕВ

O8

ГЕН. ТОЛБУХИН, ОПЪЛЧЕНСКА, СКЪТ, Л. КАРАВЕЛОВ, СТРАНДЖА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ВРАНЯК

O1

ЛЮЛЯЦИТЕ, П. ДОЧЕВ, МУРГАШ, ЦАР КАЛОЯН, КАРЛ МАРКС, МАК,

ОБОРИЩЕ

 

O3

МАРКО ВУТКОВ, РИЛА, ЛАЛО ЦОЛОВ, СТРАНДЖА, НАСА ХРИСТОВА

O6

П. СТЕФАНОВ, Н. ВАПЦАРОВ, ОДРИН, МИР, О. ВАСИЛЕВ, И. СТАМЕНОВ

ГЕН. СТОЛЕТОВ

O9

ХАН АСПАРУХ, П. ФИЛЕВ, ИВАЙЛО, ВОЛГА, ВИХРЕН, П. ДОЧЕВ, КАРЛ МАРКС

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ГАЛИЧЕ

O1

Г. БЕНКОВСКИ, С. РУМЯНЦЕВ, ГЕН. СТОЛЕТОВ, ВАРДАР, СОФИЯ, В. ЛЕВСКИ

 

 

O2

БАТАК, ГЕН. СТОЛЕТОВ, МУРГАШ, БЕЛАСИЦА , МУСАЛА, СОЛУНСКА, РАДЕЦКИ, ПОБЕДА, СКЪТ, И. ВАЗОВ, ПАРТИЗАНСКА, П. СЛАВЕЙКОВ,

ЦАР СИМЕОН

O3

Е. ПЕЛИН, ЗВЕЗДА, ВЪРБИЦА, МОСКОВСКА, КОЗЛОДУЙ, М. ПАЛАУЗОВ,

ЧАЙКА, ВИТ, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ, СТРУМА, РИЛА

O6

Т. КАБЛЕШКОВ, ЦАР СИМЕОН, Г. РАКОВСКИ, ТРАКИЯ, ИЗГЕРВ, ОБОРИЩЕ,

Д. БЛАГОЕВ, 23-ТИ СЕПТЕМВРИ, И. ВАЗОВ, Я. САКЪЗОВ

O7

П. ХИТОВ, ПАРТИЗАН, ИГЛИКА, БУЗЛУДЖА, Г. МИЛЕВ, Н. ВАПЦАРОВ,

ИЗГРЕВ, ОБОРИЩЕ, Я. ЗАБУНОВ, ЖЕЛЕЗНА, П. ХИЛЕНДАРСКИ

O8

Г. ДИМИТРОВ, П. ВЕЖИНОВ, РИЛА, ОБОРИЩЕ, ДОДУКОВ, П. ЯВОРОВ, П. БЕРОН, Г.

РАКОВСКИ, Т. КАБЛЕШКОВ, П. ВОЛОВ

O9

Н. ВАПЦАРОВ, ТЪРНАВСКА, И. ШИШМАН, ЦАР СИМЕОН, МОРАВА,

ВИТОША, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ОГОСТА, Х. СМИРНЕНСКИ, ИГЛИКА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ГАБАРЕ

O1

Х. БОТЕВ, Б. БЕНЧЕВ, ИВ. БАКЬОВ, П. ЛАЛОВ, В. НЕТОВ, МОРАВА, ТОМА

НИКОЛОВ, МИР

 

O2

ШИПКА, Г. ДИМИТОРВ, ВОДОТЕЧНА, Х. ДИМИТЪР

O6

П. НЕДЯЛКОВ, СИНЧЕЦ, ДРЕНОВИЦА, Т. ПАВЛОВ, ДЕТСКИ МИР

O7

ЛОЗАРСКА, КОКИЧЕ, ДЯДО ВЪЛКО, ВАЦИНА ПЪТЕКА, ДРЕНОВИЦА

O9

Л. КАРАВЕЛОВ, Ц. НАЧЕВ, ОДРИН, Г. ГЕНОВ, БЕЛИЯ ПЪТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ДРАШАН

O1

В. ЛЕНИН, Д. БЛАГОЕВ, Р. ДАСКАЛОВ, ВОЛГО ГРАД, В. КОЛАРОВ, С. РУМЯНЦЕВ, Т.

ИЛИЕВА, Х. АСПАРУХ

 

O3

В. ПЕЕВА, АНТОН ИВАНОВ, ЛИЛЯНА ДИМИТОРВА, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ,

Д. ГРАНЧАРОВ

O7

Г. ДИМИТРОВ, Ф. ТОТЬО, И. НИВЯНИН, КРАЛИ МАРКО, П. СЛАВЕЙКОВ,

И. ДИМИТРОВА

O8

САВА ВЪТОВ, СТРАНДЖА, АЛ. ПУШКИН, ДЯДО ВЪЛКО, Г. КИРКОВ, Х. БОТЕВ,

В. АПРИЛОВ, А. ИВАНОВ, МИЛКО ВЪЛЧЕВ, ДРУЖБА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. КОМАРЕВО

O7

Б. КИРО, И. ВАЗОВ, СКЪТ, Г. ДИМИТРОВ, П. ВОЛОВ, В. КОЛАРОВ, Х. БОТЕВ,

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, Г. РАКОВСКИ

 

O8

Г. БЕНКОВСКИ, С. КАРАДЖА, П. ХИЛЕНДАРСКИ, В. ЛЕВСКИ, ЛЕНИН, ИСКЪР,

РОЗОВА ДОЛИНА, С. ВРАЧАНСКИ, ДУНАВ, Д. БЛАГОЕВ

 

O9

ЦАР СИМЕОН, ПИРИН, РИЛА, Н. ВАПЦАРОВ, МАРИЦА, С. ПЛАНИНА,

Г. ДИМИТРОВ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ПОПИЦА

O1

С. КАЛЪЧЕВ, ШИПКА, Х. ДИМИТЪР, В. АПРИЛОВ, ПИРИН, Б. КИРО,

К. И МЕТОДИЙ, СВОБОДА

 

O2

ОХРИД, ГЕН. ГУРКО, А. КЪНЧЕВ, СТРУМА, АЛ. КОНСТАНТИНОВ, ДЪБРАВА,

ХР. ШАБАНСКИ

O3

ВОДЕН, СЪЕДИНЕНИЕ, С. ВРАЧАНСКИ, ВИТОША, РИЛА, П. СЛАВЕЙКОВ

O6

ЛЮЛЯК, Г. БЕНКОВСКИ, ПОП ХАРИТОН, Т. КАБЛЕШКОВ, МАРИН ДРИНОВ

O7

ХР. ЦЕНОВ, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, МИЛИН КАМЪК, ДУНАВ, ХР. БОТЕВ,ПАРКА,

Г. РАКОВСКИ

O8

ИСКЪР, ДЕБЪР, ДОБРУДЖА, ВЪЗРАЖДАНЕ, ЯНТРА, СТРАНДЖА, СКЪТ

O9

П. БЕРОН, Б. КИРО, В. АПРИЛОВ, ГЕН. СТОЛЕТОВ, ГЕН. СКОБЕЛЕВ, ПИРИН

СЕВЕР

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. СОКОЛАРЕ

O1

ДУНАВ, И. МУСКОВ, В. ЛЕВСКИ, БУК, ЧАВДАРЦИ, П. КОТАШКИ, ЦАР СИМЕОН,

П. ХИЛЕНДАРСКИ, Г. ДИМИТРОВ, Б. КИРО

 

O2

Т. КАБЛЕШКОВ, Л. КАРАВЕЛОВ, Б. КИРО, КАЛОЯН, ЦАР АСЕН, КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ,

Х. ДИМИТЪР, КОКИЧЕ, СТ. ЙОНЧЕВ, БАБА ТОНКА

O3

СТ. ЙОНЧЕВ, Л. КАРАВЕЛОВ, С. КАРАДЖА, Г. ДИМИТРОВ, К. БЕЛИЧОВСКИ,

И. ВАЗОВ, ЦАР БОРИС І-ВИ, Х. БОТЕВ

O6

С. ОБРЕТЕНОВ, К. БЕЛИЧОВСКИ, Г. РАКОВСКИ, И. НИВЯНИН, Ю. ГАГАРИН,

ШИПКА, НЕОФИТ РИЛСКИ

O7

Ю. ГАГАРИН, И. НИВЯНИН

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ТЛАЧЕНЕ

O1

Г. ДИМИТРОВ, ЛОЗАРСКА, Р. ДАСКАЛОВ, В. КОЛАРОВ, ПОЛЯНАТА, П. ЦВЕТАНОВ,

ВИТ

 

O3

ТИМОК, В. ЛЕВСКИ, ДУНАВ, Л. КАРАВЕЛОВ, Ю. ГАГАРИН

O7

РОМА, Д. БЛАГОЕВ, ЗДРАВЕЦ, ТИМОК, НИКОЛА ФАРКОВ, Н. УМЕНКОВ

O6

Г. БЕНКОВСКИ, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, П. НИНОВ, Х. БОТЕВ, И. ВАЗОВ,

Л. КАРАВЕЛОВ, Г. ДИМИТОРВ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ТЪРНАВА

O1

ОКОПНА, П. ВОЛОВ, Г. БЕНКОВСКИ, Г. ДЕЛЧЕВ. Я. САКЪЗОВ, БЕЗИМЕННА,

К. И МЕТОДИЙ, СКЪТ

 

O2

ГРЕЗНИШКА, И. ВАЗОВ, СТАДИОНА, СТ. ПЛАНИНА, БЛАГОЙ ИВАНОВ,

РАКОВСКИ, ЛАЗАР СТАНЕВ, А. ЗЛАТАРЕВ

O3

Х. БОТЕВ, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, Р. ДАСКАЛОВ, МАРИН ПЕКОВ, С. РУМЯНЦЕВ,

И. ВАЗОВ, ПОРОЙНА

O6

БЕЗИМЕННА, П. СЛАВЕЙКОВ, Н. КРЪСТЕВСКИ, Б. ТАШЕВСКИ, П. ТЕМНИШКИ,

ПАРТИЗАНСКА

O7

Д. БЛАГОЕВ, Г. ДИМИТРОВ, Р. ДАСКАЛОВ, К. И МЕТОДИЙ, Г. ДЕЛЧЕВ,

РАКОВСКА

O8

АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, Г. ДИМИТОРВ, Д. БЛАГОЕВ, КРАЙНА, ОТЕЦ ПАИСИЙ,

В. ТАШЕВСКА, А. КЪНЧЕВ, Х. ДИМИТЪР, БОЯН ТАШЕВСКИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

УЛИЦА

С. ТЪРНАК

O1

ШЕЙНОВО, ЦАР АСЕН, ОБНОВА, В. СИМЕОНОВ, РОПОТАМО, БОЖУР, АИРА

 

O2

СЕПТЕМВРИЙЦИ, САН СТЕФАНО, ЛЕНИН, ЦАР КАЛОЯН, ЦАР СИМЕОН,

Т. КАБЛЕШКОВ, КРАЙНА, ШИПКА

O3

И. ВАЗОВ, РАКОВСКИ, И. НИВЯНИН, ХР. СМИРНЕСКИ, РЕЧКА, Ю. ГАГАРИН

O6

 

Д. БЛАГОЕВ, 9-ТИ СЕПТЕМВРИ, Х. АСПАРУХ, Б. КИРО, ОБОРИЩЕ, ОПЪЛЧЕНСКА

O7

И. НЕНОВ, АЛЕН МАК, ГЕНО ПЕТРОВ, ИЛИЯ СТАНЕВ, ГЕО МИЛЕВ, ВЛАДАЯ,

В. ТОДОРОВ, КРАЙБРЕЖНА

O8

М. СТОЯНОВ, В. КЪНЧЕВ, БАЙКАЛ, Х. БОТЕВ, В. НИНОВ, ДАКО ДАКОВСКИ, БАТАК,

МИР

O9

П. БЕРОН, ПЛИСКА, Г. ДИМИТРОВ, Т. ИГНАТИЕВ, И. БОНОВ, ВИТ, КОМВ помощ на нашите клиенти: