гр. Мизия

график за отчитане

гр.МИЗИЯ


от 01 до 02.-ул.К.Янкулов,И.Байрамов,Здравец,Ком
от 05 до 06.-ул.С.Румянцев,П.Атанасов,3-ти Март,Л.Кунчев
от 05 до 06.--ул.Г.Димитров,Милин камък,Веслец
от 07 до 09.-ул.Г.Бенковски,Вр.шосе,Вола,М.Чергански,Батак
от 07 до 09.-.-ул.Л.Каравелов,Ивайло,9-ти Септември
от 07 до 09.-.-ул.Ц.Церковски,Яница,М.Палаузов,Д.Чергарска,Баба Тонка,Д.Благоев,Шипка,Г.Генов,Тоно Петров
от 08 до 09.-ул.Л.Драйчев,Мургаш,Осогово
Страцин,Ср.гора,Каблешков,Г.Кирков,Йордан Йовков
от 09 до 10.-ул.Георги Димитров
от 09 до 10.-ул.Цв.Палибачийски,Юри Венелин,Струма,Люлин,П.Д.Йотов,К.Янкулов,Янтра,Бузлуджа
от 09 до 10.-ул.Бузлуджа,Люлин,Г.Георгиев,В.Воденицарски,Скът,Вела Пискова,Дико Илиев,Ц.Церковски
от11 до12.ул.-П.Яворов,Цар Освободител,Косанска,Босилеградска


с.ВОЙВОДОВО


от 02-.ул.-Кюстендилска,Иван Вазов,В.Коларов,Г.Димитров
до 03.ул.-Хр.Ботев,Васил Левски,Кюстендилска,Никола Вапцаров


с.ЛИПНИЦА


от 01до.03 ул.-Драва,Г.Димитров,Ц.Върбанов,Н.Въпцаров,Хр.Ботев,Г.Бенковски
от 04.до 05 ул-Дунав,Г.Буджански,Р.Даскалов,В.Левски,Вардар,Ал.Стамболийски
от 05.до 06 ул-В.Воденицарски,9-ти Септември,Вардар,28-ми Април,Г.Димитров
от 06до 07 ул.-Иван Вазов,Г.С.Раковски,Хр.Пудрийски,Ал.Стамболийски,
от 08до 09 ул-Ал.Стамболийски, Г.Димитров, Хр.Ботев, Г.С.Раковски, В.Левски
от 08до 09 ул-Хр.Пудрийски,9-тиСептември,Янтра,В.Воденицарски, 28-ми Април
от11.до 12 ул-Ив.ВазовГ.Буджански,Вардар, Г.С.Раковски,Осъм
от13 до 14 ул- Осъм,Н.Вапцаров,9-тиСептември,В.Воденицароски
от14.до 15 ул-Ив.Вазов,Х.Димитров,Драва,Дунав,
от15 до 16 ул-Г.Димитров,Драва,Ал.Стамболийски,
от 16 до.17 ул.-Ю.Гагарин,Хр.Ботев,Дунав,Н.Вапцаров


с.КРУШОВИЦА


от 01до 02 - ул.-Хр.Ботев,Д.Чергарска,Ленин,Л.Драйчев,М.Костадинов
от03 до 04 - ул.-Петър Цветков,Неофит Бозвен
от 05до 06 - ул.-Д.Петров,Хр.Ботев,Скът,Ив.Вазов
от 07 до 08 - ул.-Бачо Киро,Ив.Стайков,Братя Миладинови
от 09 до 10 - ул.-Ленин,В.Воденичарски,Хр.Ботев,Ив.Вазов
на 11 -ул.-Д.Петров,Люлин,Гео Милев,В.Воденичарски
на 14. -.ул.-Т.Каблешков,Г.Генов,Петър Берон,Р.Даскалов
на 15 -.ул.-Минко Костадинов,Хр.Панов,Люлин,Яворов,Ст.Караджата
на 18. -.ул.-Скобелев,Д.Станкулов,Цв.Николов
на 19 .-.ул.-Отец Пайсий,Г.Скобелев
на 20. -ул.-Антон Иванов,Цветан Николов
на 21. -.ул.-Аврам Стоянов,Аврам Стоянов,Ст.Дицов,Г.Кирков
на 22. -.ул.-Екзър Йосифов,Ст.Дицов,Асен Златаров
на 25 -.ул.-Цв.Николов,Антон Иванов,Д.Стоянов
на 26. -.ул.-Петър Цветков,Минко Костадинов
на 27. -.ул.-Професор Иван Митев,Васил Воденицарски
на 28. -.ул.-Ленин,Гео Милев,Хр.Смирненски,В.Левски
на 29. -.ул.-Минко Костадинов,Хр.Смирненски,П.Волов,Ст.Караджа,Т.Кабл.


с.СОФРОНИЕВО


на 01-ул.-Пенчо Пенев,Кирел и Методи,ЕкзархЙосифов
на 04-ул.-Пеньо Пенев,Ал.Стамболийски,В.Воденичарски
на 05-ул.-Ал.Стамболийски,Калоян,М.Палаузов,Х.Димитър
на 06-ул.-Г.Скобелев,Хр.Смирненски,Звезда,Одрин
на 07-ул.-Ал.Стамболийски,Гео Милев,Цар Калоян
на 08-ул.-Рашово бърдо,Цар Асен,
на 11.-ул.-Рила,Дафина Чергарска
на 01.-ул.-Г.Димитров,Гео Милев,Коста Нинов
на 04.-ул.-Янтра,Хан Аспарух
на 05.- ул.-Въртопа,В.Левски,Г.Димитров
на 06.- ул.-Елин Пелин,Чучолига,Асен Златаров
на 13.-ул.-Липнишка,Иглика,Гаврил Генов
на 14.-ул.-Пирин,Бор,Трудовец,Ивайло
на 15.-ул.-Кирел и Методи,Стубел,Г.Генов
на 18.-ул.-В.Воденицарски,Огоста,Г.ДимитровВ помощ на нашите клиенти: