Съобщение

Постъпилите сигнали за изпускане на вода

Във връзка с постъпилите сигнали за изпускане на вода от новоизградения Довеждащ водопровод от Хидровъзел „Среченска бара“, Ви уведомяваме, че се извършва дезинфекция и прочистване на водопровода. От отворените оттоци се изпуска технологична вода негодна за пиене. Изпусната вода е изцяло заплатена от изпълнителя на проекта.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.ВрацаПоследни три новини:

В помощ на нашите клиенти: