ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Новина » „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе официална церемония „Рязане на лента“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе официална церемония „Рязане на лента“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе официална церемония „Рязане на лента“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе официална церемония „Рязане на лента“

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, ще проведе официална церемония „Рязане на лента“, организирана в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе на 17.10.2023 г. (вторник) от 11:30 ч. в гр. Мездра, ул. Пазара - Център (Градинката до Хотелски комплекс „Ариел“).

 

-------------------------------------------------www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“                Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: