Съобщение

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания от граждани за заявени ремонтни дейности се установи, че електронен сайт с наименование близко до това на електронния сайта на „В и К“ ООД гр.Враца предлага извършването на ВиК услуги по домовете. 

С настоящото съобщение уведомяваме всички наши потребители, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца  НЕ предлага и НЕ извършва никакви ВиК услуги по домовете. Съгласно действащата нормативна регламентация, правата, задълженията и отговорността на ВиК оператора са до границите на имота и/или до общия водомер в сгради в режим на етажна собственост.

Лицата и фирмите, които предлагат такива услуги не действат от името на „В и К“ ООД гр.Враца.Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: