Процедура 00330-2014-0001

Публикувано на 10.01.2014 г.

На 10.01.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на резервни части и гуми за товарни автомобили, собственост на ВиК ООД гр. Враца. Решение за откриване на процедура_ID 579140 - Публикувано на 10.01.2014 г. Обявление съгласно чл. 7, т. 5 или 6_ID 579198 - Публикувано на 10.01.2014 г. Агенция по обществени поръчки Решение за промяна_ID 581040 - Публикувано на 20.01.2014 г. Разяснение № 1_27.01.14 - Публикувано на 27.01.2014 г. Разяснение № 2 на основ. чл. 29_03.02.14 - Публикувано на 03.02.2014 г. Протокол № 1 - Публикувано на 25.02.2014 г. Съобщение за отваряне на ценово предложение - Публикувано на 06.03.2014 г. Протокол № 2 - Публикувано на 07.02.2014 г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 12.03.2014 г. Договор № 46_14.03.14 - Публикувано на 14.03.2014 г. Информация за сключен Договор_592197 - Публикувано на 17.03.2014 г. Обявление за прекл. договор_783975 - Публикувано на 21.04.2017 г.В помощ на нашите клиенти: