СОО № 3/2020 - "Разработване и внедряване на информационна система за управление на информация свързана с хода на делата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца"

Публикувано на 12.06.2020 г.

Обява за събиране на оферти - Публикувано на 12.06.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 12.06.2020г. Методика за оценка - Публикувано на 12.06.2020г. Договор -проект - Публикувано на 12.06.2020г. Образци за попълване - Публикувано на 12.06.2020г. Информация за удължаване срока за получаване на оферти - Публикувано на 22.06.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 14.06.2021г. Договор №89 - Публикувано на 22.07.2021г. Предложение за изпълнение на поръчката - Публикувано на 22.07.2021г.В помощ на нашите клиенти: