Публино състезание - 00330-2020-0020 - "Застрахователни услуги"

Публикувано на 10.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_981945 - Публикувано на 10.06.2020г. Обявление_981946 - Публикувано на 10.06.2020г. Документация - Публикувано на 10.06.2020г. Договор - проект - Публикувано на 10.06.2020г. Образци - Публикувано на 10.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - Публикувано на 03.11.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 20.11.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 20.11.2020г. Решение № 217 - Публикувано на 20.11.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 14.01.2021г. Договор № 160 - Публикувано на 14.01.2021г. Договор № 163 - Публикувано на 14.01.2021г. Технически и ценови предложения - Публикувано на 14.01.2021г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 24.01.2023г.В помощ на нашите клиенти: