СОО № 2 - "Доставка на натриев хипохлорит - воден разтвор"

Публикувано на 09.06.2020 г.

Обява за събиране на оферти - Публикувано на 09.06.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 09.06.2020г. Договор - проект - Публикувано на 09.06.2020г. Декларации-Образец - Публикувано на 09.06.2020г. Образец-на-оферта - Публикувано на 09.06.2020г. Информация за публикувана обява Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувано на 19.06.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 26.08.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 26.08.2020г. Договор и приложения - Публикувано на 19.10.2020г.В помощ на нашите клиенти: