Информация за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец септември

Публикувано на 15.10.2014 г.

Плащания по договори през месец септември 2014г- публикувана на 17.10.2014г.В помощ на нашите клиенти: