Пряко договаряне - 00330-2020-0015 - “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца"

Публикувано на 05.06.2020 г.

Решение_980796 - Публикувано на 05.06.2020г Обекти - Публикувано на 05.06.2020г Договор - Публикувано на 22.12.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 22.12.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 26.01.2022г.В помощ на нашите клиенти: