Публично състезание - 00330-2020-0013 - „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Публикувано на 02.06.2020 г.

Решение_980246- Публикувано на 02.06.2020г. Обявление_980248 - Публикувано на 02.06.2020г. Документация - Публикувано на 02.06.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 02.06.2020г. Методика за оценка - Публикувано на 02.06.2020г. Договор проект - Публикувано на 02.06.2020г. Мотиви - Публикувано на 02.06.2020г. образци - Публикувано на 02.06.2020г. Агенция по обществените поръчки Протокол № 1 - Публикувано на 26.03.2021г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 12.04.2021г. Протокол № 2 - Публикувано на 19.04.2021г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 19.04.2021г. Договор с приложения ГИС - Публикувано на 14.06.2021г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 14.06.2021г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 07.01.2022г.В помощ на нашите клиенти: