Публино състезание - 00330-2020-0010 - "Извънгаранционно обслужване на техника на "В и К" ООД Враца"

Публикувано на 22.05.2020 г.

Становище - Публикувано на 22.05.2020г. Решение_978881 - Публикувано на 26.05.2020г. Обявление_978886 - Публикувано на 26.05.2020г. Документация - Публикувано на 26.05.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 26.05.2020г. Образци - Публикувано на 26.05.2020г. Агенция по обществени поръчки Протокол № 2 - Публикувано на 22.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 03.07.2020г. Протокол № 1 - Публикувамо на 13.07.2020г. Протокол № 3 - Публикувамо на 13.07.2020г. Протокол № 4 - Публикувамо на 13.07.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувамо на 13.07.2020г. Обявление за възложена поръчка_990733 - Публикувано на 12.08.2020г. Договор с приложения - Публикувано на 12.08.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 29.08.2022г.В помощ на нашите клиенти: