Публично състезание 00330-2020-0009 - "Извънгаранционно обслужване на техника на "В и К" ООД гр.Враца"

Публикувано на 07.04.2020 г.

Решение_971621 - Публикувано на 08.04.2020г. Обявление_971623 - Публикувано на 08.04.2020г. Документация - Публикувано на 08.04.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 08.04.2020г. Образци - Публикувано на 08.04.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение - Публикувано на 24.04.2020г. Решение № 79 - Публикувано на 29.04.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 26.05.2020г.В помощ на нашите клиенти: