Публично състезание 00330-2020-0008 - „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

Публикувано на 02.04.2020 г.

Решение_970860 - Публикувано на 02.04.2020г.

Обявление_970865 - Публикувано на 02.04.2020г.

Документация - Публикувано на 02.04.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 1 - Публикувано на 02.04.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 2 - Публикувано на 02.04.2020г.

Проект на договор - Публикувано на 02.04.2020г.

Мотиви - Публикувано на 02.04.2020г.

Агенция по обществените поръчки

Съобщение - Публикувано на 24.04.2020г.

Решение № 80 - Публикувано на 29.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка_978930 - Публикувано на 26.05.2020г.

Писмено разяснение № 1 - Публикувано на 12.06.2020г.

Протокол № 1 - Публикувано на 14.05.2021г.В помощ на нашите клиенти: