Публично състезание - 00330-2020-0006 - "Доставка на помпи за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца"

Публикувано на 10.03.2020 г.

Решение_964262 - Публикувано на 10.03.2020г. Обявление_964263 - Публикувано на 10.03.2020г. Документация - Публикувано на 10.03.2020г. Образци - Публикувано на 10.03.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 07.05.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 03.07.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 03.07.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 03.07.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 03.07.2020г. Решение за опредеяне на изпълнител - Публикувано на 03.07.2020г. Обявление за възложена поръчка_990546 - Публикувано на 11.08.2020г. Договор № 115 - Публикувано на 11.08.2020г. Договор № 116 - Публикувано на 11.08.2020г. Техничвско предложение ОП № 1 - Публикувано на 11.08.2020г. Техническо предложение ОП № 2 - Публикувано на 11.08.2020г. Ценово предложение ОП № 1 - Публикувано на 11.08.2020г. Ценово предложение ОП № 2 - Публикувано на 11.08.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 26.08.2022г.В помощ на нашите клиенти: