Открита процедура - 00330-2020-0004 - „Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

Публикувано на 25.02.2020 г.

Решение_962031 - Публикувано на 28.02.2020г.

Обявление_962033 - Публикувано на 28.02.2020г.

Договор - проект - Публикувано на 28.02.2020г.

Документация - Публикувано на 28.02.2020г.

Мотиви по чл231,ал.5 от ЗОП - Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 1 - Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 2 - Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 3 - Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 4 - Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 5 - Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 6 - Публикувано на 28.02.2020г.

Писмено разяснение - Публикувано на 24.03.2020г.

Протокол № 1 - Публикувано на 05.11.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 16.12.2020г.

Искане за писмена обосновка - Публикувано на 20.01.2021г.

Протокол 2 - Публикувано на 05.02.2021г.

Доклад - Публикувано на 05.02.2021г.

Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 05.02.2021г.

Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 15.04.2021г.

Договор № 9 - Публикувано на 05.02.2021г.

Договор № 10 - Публикувано на 05.02.2021г.

Договор № 11 - Публикувано на 05.02.2021г.

Договор № 12 -Публикувано на 05.02.2021г.

Договор №13 - Публикувано на 05.02.2021г.

Договор №14 - Публикувано на 05.02.2021г.

Оферта ОП 1 - Публикувано на 05.02.2021г.

Оферта ОП 2 - Публикувано на 05.02.2021г.

Оферта ОП 3 - Публикувано на 05.02.2021г.

Оферта ОП 4 - Публикувано на 05.02.2021г.

Оферта ОП 5 - Публикувано на 05.02.2021г.

Оферта ОП 6 - Публикувано на 05.02.2021г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 11.01.2024г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 15.01.2024г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 01.02.2024г.В помощ на нашите клиенти: