Публично състезание – 00330-2020-0001 – “Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи"

Публикувано на 24.01.2020 г.

Решение_956328 - Публикувано на24.01.2020г. Обявление_956330 - Публикувано на 24.01.2020г. Документация - Публикувано на 24.01.2020г. Образец № 2 ЕЕДОП - Публикувано на 24.01.2020г. Образци - Публикувано на 24.01.2020г. Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 31.01.2020г. Документация 2 - Публикувано на 31.01.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 04.05.2020г. Протокол № 1 -Публикувано на 05.06.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 05.06.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 05.06.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 05.06.2020г. Протокол № 5 - Публикувано на 05.06.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 05.06.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 21.07.2020г. Договор № 95, приложения - Публикувано на 21.07.2020г. Oбявление за изпълнен договор - Публикувано на 19.07.2023г.В помощ на нашите клиенти: