Пазарни консултации: "Извънгаранционно обслужване на помпи,собственост на "В и К" ООД - Враца"

Публикувано на 11.11.2019 г.

Покана - Публикувано на 11.11.2019г. Техническа спецификация - Публикувано на 11.11.2019г. Образец ценово предложение - Публикувано на 11.11.2019г. Индикативни ценови предложения - Публикувано на 27.11.2019г.



В помощ на нашите клиенти: