Публично състезание – 00330-2019-0012 – “Инкасиране на парични суми за “В и К” ООД гр.Враца”

Публикувано на 11.11.2019 г.

Решение_944007 - Публикувано на 12.11.2019г. Обявление_944008 - Публикувано на 12.11.2019г. Документация - Публикувано на 12.11.2019г. Образци - Публикувано на 12.11.2019г. Cъобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 03.01.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 14.01.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 14.01.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 14.01.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 14.01.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 14.01.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 02.03.2020г. Договор № 52 - Публикувано на 02.03.2020г. Техническо и ценово предложени ОП № 1 - Публикувано на 02.03.2020г. Договор № 53 - Публикувано на 02.03.2020г. Техническо и ценово предложение ОП № 2 - Публикувано на 02.03.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 07.03.2023г.  В помощ на нашите клиенти: