Пазарни консултации: "Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система"

Публикувано на 20.09.2019 г.

Покана - Публикувана на 20.19.2019г. Техническа спецификация - Публикувано на 20.09.2019г. оферти - Публикувано на 14.10.2019г.  Протокол - Публикувано на 14.10.2019г. Решение за определяне на прогнозна стойност - Публикувано на 14.10.2019г.В помощ на нашите клиенти: