Пазарни консултации: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект Изграждане на ВиК структура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца“ водопроводна и канализационна мрежа, 4 обособена позиции“

Публикувано на 11.09.2019 г.

Покана - Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Враца - ОП № 1  - Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Мездра - OП № 2 - Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Козлодуй - ОП № 3 -Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Б. Слатина - ОП № 4 - Публикувано на 11.09.2019г. Образец на ценово предложение - Публикувано на 11.09.2019г. Индикативни ценови предложения  В помощ на нашите клиенти: