Пазарни консултации:„Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“

Публикувано на 22.08.2019 г.

Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Покана - Публикувано на 22.08.2019г. Техническа-спецификация-  Публикувано на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение - Публикувано на 22.08.2019г. оферта - Публикувано на 16.09.2019г.В помощ на нашите клиенти: