Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Публикувано на 22.08.2019 г.

Покана - Публикувана на 22.08.2019г. Tехническа спецификация - Публикувана на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение - Публикувана на 22.08.2019г. Оферти - Публикувано на 03.10.2019г.В помощ на нашите клиенти: