Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца"

Публикувано на 14.08.2019 г.

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца". Обява за събиране на оферти - Публикувана на 14.08.2019г. Техническа спецификация - Публикувана на 14.08.2019г. Договор-проект - Публикувана на 14.08.2019г. Образец-на-оферта - Публикувана на 14.08.2019г. Декларации-Образец - Публикувана на 14.08.2019г. Информация за публикувана обява - Публикувана на 14.08.2019г. Агенция по обществени поръчки Протокол - Публикувано на 13.09.2019г. Договор № 132 - Публикувано на 27.09.2019г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 27.09.2019г.В помощ на нашите клиенти: