Събиране на оферти с обява № 3/2019г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

Публикувано на 08.08.2019 г.

На 08.08.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”. Обява за събиране на оферти - Публикувано на 08.08.2019г. Техническа-спецификация - Публикувано на 08.08.2019г. Образец-на-оферта - Публикувано на 08.08.2019г. Декларации-Образец - Публикувано на 08.08.2019г. Договор - проект - Публикувано на 08.08.2019г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 08.08.2019г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване на срок_9091570 - Публикувано на 19.08.2019 г. Протокол - Публикувано на 03.09.2019г. Договор № 131 - Публикувано на 27.09.2019г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 27.09.2019г. Споразумение № 1 - Публикувано на 24.04.2020г.В помощ на нашите клиенти: