Пазарни консултации: „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

Публикувано на 02.08.2019 г.

Покана - Публикувана на 02.08.2019г. Приложение №1 Приложение № 2  Ценова оферта - Публикувана на 14.08.2019В помощ на нашите клиенти: