Пазарни консултации: „Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Публикувано на 30.07.2019 г.

Покана - Публикувана на 30.07.2019г. Техническа спецификация - Публикувана на 30.07.2019г. Образец на ценово предложение - Публикувано на 30.07.2019г. Оферти - Публикивано на 12.08.2019г. Протокол - Публикивано на 12.08.2019г. Решение - Публикивано на 12.08.2019г.  В помощ на нашите клиенти: