Пазарни консултации: „Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи“

Публикувано на 17.07.2019 г.

Покана - Публикувана на 17.07.2019г. Техническа спецификация - Публикувана на 17.07.2019г. Образец-за-ценови-параметри  -Публикувана на 17.07.2019г. Ценови предложения - Публикувано на 29.07.2019г.В помощ на нашите клиенти: