Събиране на оферти с обява № 1/2019г. "Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали"

Публикувано на 22.01.2019 г.

На 22.01.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: "Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали". Обява за събиране на оферти - Публикувано на 22.01.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 22.01.2018г. договор-проект - Публикувано на 22.01.2018г. Образци - Публикувано на 22.01.2018г. Информация за публикувана обява_9085075 - Публикувано на 22.01.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване срока на обява_9085228 - Публикувано на 29.01.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 15.02.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 15.02.2019г. Договор № 58- Публикувано на 22.03.2019г. Техническо и Ценово предложение - Публикувано на 22.03.2019г.В помощ на нашите клиенти: