Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет “Извършване на лабораторни услуги-анализи на 63 бр. проби от питейни води по радиологични показатели”

Публикувано на 27.12.2018 г.

Покана за представяне на оферта - Публикувано на 27.12.2018г. Договор-проект - Публикувано на 27.12.2018г. Образци - Публикувано на 27.12.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 06.02.2019г. Договор № 24 - Публикувано на 11.02.2019г. Техническо и Ценово предложение - Публикувано на 11.02.2019г.В помощ на нашите клиенти: