Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет "Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води"

Публикувано на 16.11.2018 г.

На 16.11.2018г. е публикувана Покана до определен изпълнител по реда на чл.191, ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”. Покана по чл.191,ал.1, т.1 от ЗОП - Публикувано на 16.11.2018г. Договор -проект - Публикувано на 16.11.2018г. Образци - Публикувано на 16.11.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 26.11.2018г Договор № 197 - Публикувано на 04.12.2018г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 04.12.2018г.  В помощ на нашите клиенти: