Събиране на оферти с обява № 8/2018г. “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”

Публикувано на 22.10.2018 г.

На 22.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: "Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води". Обява за събиране на оферти - Публикувано на 22.10.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 22.10.2018г. Образец на оферта - Публикувано на 22.10.2018г. Договор -проект - Публикувано на 22.10.2018г. Декларации - образец - Публикувано на 22.10.2018г. Информация за публикувана обява_9082191 - Публикувано на 22.10.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване на срока_9082819 - Публикувано на 06.11.2018г. Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка - Публикувано на 12.11.2018г.В помощ на нашите клиенти: