Събиране на оферти с обява № 7/2018г. “Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на "В и К"ООД - Враца”

Публикувано на 02.10.2018 г.

На 02.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на „В и К“ ООД Враца“ Обява за събиране на оферти - Публикувано на 02.10.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 02.10.2018г. Договор-проект - Публикувано на 02.10.2018г. Образец на оферта - Публикувано на 02.10.2018г. Декларации - Образец - Публикувано на 02.10.2018г. Информация за публикувана обява_9081431 - Публикувано на 02.10.2018г. Агенция по обществени поръчки Инфо за обява за удълж. на срок_9081708 - Публикувано на 09.10.2018 г. Протокол № 1 - Публикувано на 08.11.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 08.11.2018г. Договор № 223 - Публикувано на 27.12.2018г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 27.12.2018г.В помощ на нашите клиенти: