Публично състезание – 00330-2018-0009 – “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”

Публикувано на 21.09.2018 г.

На 21.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”. Решение_869130 - Публикувано на 21.09.2018г. Обявление_869132 - Публикувано на 21.09.2018г. espd-request - Публикувано на 21.09.2018г. Документация-за-обществена-поръчка - Публикувано на 21.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 18.10.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 26.10.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 26.10.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 26.10.2018г. Обявление за възложена поръчка_881781 - Публикувано на 04.12.2018г. Договор № 177 - Публикувано на 04.12.2018г. Техническо предложение - Публикувано на 04.12.2018г. Ценово предложение - Публикувано на 04.12.2018г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка_883644 - Публикувано на 14.12.2018г.В помощ на нашите клиенти: