Събиране на оферти с обява № 6/2018г. “Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води”

Публикувано на 07.09.2018 г.

На 07.09.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води”. Обява за събиране на оферти - Публикувано на 07.09.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 07.09.2018г. Договор-проект - Публикувано на 07.09.2018г. Образец оферта ОП 1 - Публикувано на 07.09.2018г. Образец оферта ОП 2 - Публикувано на 07.09.2018г. Декларации - Образци - Публикувано на 07.09.2018г. Информация за публикувана обява_9080532 - Публикувано на 07.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване на срока_9080838 - Публикувано на 14.09.2018г. Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка - Публикувано на 24.10.2018г.В помощ на нашите клиенти: