Открита процедура – 00330-2018-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Публикувано на 17.08.2018 г.

На 17.08.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на процедура - Публикувано на 20.08.2018г. Обявление_863521 - Публикувано на 20.08.2018г. Документация - Публикувано на 21.08.2018г. espd-request - Публикувано на 21.08.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 15.10.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 23.10.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 23.10.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 23.10.2018г. Доклад - Публикувано на 23.10.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 23.10.2018г. Решение № 246 от 19.11.2018г. - Публикувано на 19.11.2018г. Покана за сключване на Договор - Публикувано на 23.11.2018г. Решение за прекратяване на обществена поръчка - Публикувано на 27.11.2018г. Обявление за възложена поръчка_881370 - Публикувано на 05.12.2018г.    В помощ на нашите клиенти: