Публично състезание - 00330-2018-0006 - "Доставка на товарен автомобил - самосвал"

Публикувано на 06.08.2018 г.

На 06.08.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на товарен автомобил - самосвал”. Решение_861329 - Публикувано на 06.08.2018г. Обявление_861346 - Публикувано на 06.08.2018г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 06.08.2018г. espd-request - Публикувано на 06.08.2018г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение на основание чл180 от ЗОП - Публикувано на 13.08.2018г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 13.08.2018г. Документация за обществена поръчка 2 - Публикувано на 13.08.2018г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 05.09.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 14.09.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 14.09.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 14.09.2018г. Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 14.09.2018г. Обявление за възложена поръчка_876868 - Публикувано на 06.11.2018г. Договор № 170 - Публикувано на 06.11.2018г. Техническо предложение - Публикувано на 06.11.2018г. Ценово предложение - Публикувано на 06.11.2018г. Обявление за приключване на договор_883671 - Публикувано на 14.12.2018г.      В помощ на нашите клиенти: