Събиране на оферти с обява № 4/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

Публикувано на 11.07.2018 г.

На 11.07.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти - Публикувано на 11.07.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 11.07.2018г. Декларации - Образец - Публикувано на 11.07.2018г. Договор проект - Публикувано на 11.07.2018г. Образец на оферта - Публикувано на 11.07.2018г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 11.07.2018г. Информация за удълж. на срока_9078637 - Публикувано на 18.07.2018 г. Агенция по обществени поръчки Протокол № 1 - Публикувано на 31.07.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 31.07.2018г. Договор № 135 - Публикувано на 13.09.2018г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 13.09.2018г.В помощ на нашите клиенти: