Събиране на оферти с обява № 1/2018 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца”

Публикувано на 29.01.2018 г.

На 29.01.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца”. Обява за събиране на оферти - Публикувано на 29.01.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 29.01.2018г. Образец на оферта - Публикувано на 29.01.2018г. ЕЕДОП - Публикувано на 29.01.2018г. Договор-проект - Публикувано на 29.01.2018г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 29.01.2018г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение - Публикувано на 02.02.2018г. Информация за удължаване на срока - Публикувана на 05.02.2017г. Протокол № 2 - Публикувано на 20.02.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 15.03.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 15.03.2018г. Договор № 56 - Публикувано на 04.04.2018г. Техническо и Ценово предложение - ОП 1 - Публикувано на 04.04.2018г. Договор № 57 - Публикувано на 04.04.2018г. Техническо и Ценово предложение - ОП 3 - Публикувано на 04.04.2018г. Договор № 58 - Публикувано на 04.04.2018г. Техническо и Ценово предложение - ОП 5 - Публикувано на 04.04.2018г. Договор № 63 - Публикувано на 19.04.2018г. Техническо и Ценово предложение - OП 6 - Публикувано на 19.04.2018г. Договор № 62 - Публикувано на 19.04.2018г. Техническо и Ценово предложение - OП 2 - Публикувано на 19.04.2018г. Договор № 69 - Публикувано на 26.04.2018г. Техническо и Ценово предложение - ОП 4 - Публикувано на 26.04.2018г.  В помощ на нашите клиенти: