Публично състезание - 00330-2017-0010 - "Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи

Публикувано на 01.12.2017 г.

На 01.12.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи ”. Решение_817708 - Публикувано на 01.12.2017г. Обявление_817724 - Публикувано на 01.12.2017г. Документация - Публикувано на 01.12.2017г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 05.01.2018 г. Протокол № 1 - Публикувано на 12.01.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 12.01.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 12.01.2018г. Протокол № 4 - Публикувано на 12.01.2018г. Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 12.01.2018г. Договор № 33 - Публикувано на 06.03.2018г. Технически и Ценово предложение - Публикувано на 06.03.2018г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 06.03.2018г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 05.03.2020г.  В помощ на нашите клиенти: