Публично състезание – 00330-2017-0009 – “Инкасиране на парични суми за "В и К" ООД гр.Враца”

Публикувано на 10.11.2017 г.

На 10.11.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Инкасиране на парични суми за "В иК" ООД гр.Враца”. Решение 814395 - Публикувано на 10.11.2017г. Обявление 814402 - Публикувано на 10.11.2017г. Документация - Публикувано на 10.11.2017г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 06.12.2017 г. Протокол № 1 - Публикувано на 21.12.2017г. Протокол № 2 - Публикувано на 21.12.2017г. Протокол № 3 - Публикувано на 21.12.2017г. Протокол № 4 - Публикувано на 21.12.2017г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 21.12.2017г. Информация за възложена поръчка - Публикувано на 08.02.2018г. Договор № 28 - Публикувано на 08.02.2018г. Техническо и ценово предложение ОП № 1 - Публикувано на 08.02.2018г. Договор № 26 - Публикувано на 08.02.2018г. Техническо и ценово предложение ОП № 2 - Публикувано на 08.02.2018г. Обявление за изпълнен договор Публикувано на 28.02.2020г.  В помощ на нашите клиенти: