Публично състезание – 00330-2017-0008 – “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата”

Публикувано на 28.09.2017 г.

На 28.09.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата” Решение 807367 - Публикувано на 28.09.2017г. Обявление 807381 - Публикувано на 28.09.2017г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 28.09.2017г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 31.10.2017г. Протокол № 1 - Публикувано на 14.11.2017г. Протокол № 2 - Публикувано на 14.11.2017г. Протокол № 3 - Публикувано на 14.11.2017г. Протокол № 4 - Публикувано на 14.11.2017г. Решение за опред. на изпълнител - Публикувано на 14.11.2017г. Информация за възложена поръчка_821532 - Публикувано на 22.12.2017г. Договор № 168 - Публикувано на 22.12.2017г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 22.12.2017г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 12.01.2021г.В помощ на нашите клиенти: