Пряко договаряне – 00330-2017-0006 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца.

Публикувано на 17.08.2017 г.

Решение 801186 - Публикувано на 17.08.2017г. Списък с обекти - Публикувано на 17.08.2017г. Агенция по обществени поръчки Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 17.11.2017г. Договор № 139 - Публикувано на 17.11.2017г. Договор № 140 - Публикувано на 17.11.2017г. Информация за изпълнен договор_885511 - Публикувано на 27.12.2018г.В помощ на нашите клиенти: