Събиране на оферти с обява № 3/2017 г. “Доставка на работно облекло, тениски, гумени ботуши и лични предпазни средства"

Публикувано на 02.05.2017 г.

На 02.05.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на работно облекло, тениски, гумени ботуши и лични предпазни средства”. Обява за събиране на оферти № 59 от 02.05.2017 г. - Публикувано на 02.05.2017 г. Техническа спецификация ОП 1 - Публикувано на 02.05.2017 г. Техническа спецификация ОП 2 - Публикувано на 02.05.2017 г. Образец на оферта ОП 1 - Публикувано на 02.05.2017 г. Образец на оферта ОП 2 - Публикувано на 02.05.2017 г. договор-проект-ОП 1  - Публикувано на 02.05.2017 г. договор-проект-ОП 2 - Публикувано на 02.05.2017 г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 02.05.2017 г. Агенция по обществени поръчки - Публикувано на 02.05.2017 г. Протокол - Публикувано на 30.05.2017г. Договор 69 - Публикувано на 20.06.2017г. Техническо и ценово предложение ОП 1- Публикувано на 20.06.2017г. Договор 70 - Публикувано на 20.06.2017г. Техническо и ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 20.06.2017г.В помощ на нашите клиенти: