Публично състезание – 00330-2017-0002 – “Доставка на лекотоварни автомобили и мини челни товарачи"

Публикувано на 21.03.2017 г.

На 21.03.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на лекотоварни автомобили и мини челни товарачи” Решение за откриване на процедура_777947 - Публикувано на 21.03.2017г. Обявление за откриване на процедура_777949 - Публикувано на 21.03.2017г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 21.03.2017г. Агенция по обществени поръчки - Публикувано на 21.03.2017г. Писмено разяснение на основание чл.180 от ЗОП - Публикувано на 03.04.2017г. Протокол 2 - Публикувано на 19.04.2017г. Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на 10.05.2017 г. Протокол 1 - Публикувано на 19.05.2017г. Протокол 3 - Публикувано на 19.05.2017г. Протокол 4 - Публикувано на 19.05.2017г. Протокол 5 - Публикувано на 19.05.2017г. Решение 70 от 19.05.2017г. - Публикувано на 19.05.2017г. Обявление за възложена поръчка 796199 - Публикувано на 14.07.2017г. Договор 74 - Публикувано на 14.07.2017г. Техническо и ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 14.07.2017г. Договор 75 - Публикувано на 14.07.2017г. Техническо и ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 14.07.2017г. Обявление за изменение - Публикувано на 04.08.2017г. Обявление за приключване на договор_799544 - Публикувано на 07.08.2017г. Обявление за приключване на договор 810461 - Публикувано на 17.10.2017г.  В помощ на нашите клиенти: